Installatie

Downloaden en installeren

Adomi, Abico en Abuis kunnen worden geïnstalleerd op een computer waarop Windows 10 of 11 geïnstalleerd is. Voor elk programma is een apart installatieprogramma beschikbaar, die gedownload kan worden vanaf de downloadpagina. Na het downloaden kan het setupbestand worden uitgevoerd door erop te dubbelklikken in de Windows Verkenner. Voor het installeren van Adomi, Abico en Abuis zijn administratorrechten benodigd. Hier wordt voorafgaand aan de installatie automatisch om gevraagd. Tijdens de installatie wordt een wizard doorlopen die, indien van toepassing, de mogelijkheid geeft om bestandstypen standaard te openen met het te installeren programma en de protectiesleuteldriver te installeren. Een verbinding met internet is tijdens de installatie noodzakelijk.

Updaten en repareren

Wanneer de setup van de website wordt gedownload en wordt gebruikt voor een programma dat al op de computer is geïnstalleerd, dan wordt de optie geboden om het betreffende programma te updaten (als er een nieuwere versie beschikbaar is) of te repareren. In het laatste geval worden de programmaonderdelen die op de computer aanwezig zijn gecontroleerd en zo nodig overschreven door de standaard programmaonderdelen.

Activeren

Tijdens het installeren wordt, indien nodig, een driver geïnstalleerd voor het herkennen van de USB-protectiesleutel die nodig is om met Adomi te kunnen werken. De USB-protectiesleutel hoeft tijdens de installatie niet in de computer aanwezig te zijn. Bij het opstarten van Adomi en Abico is dit wel het geval. Indien nodig wordt er door Adomi of Abico om het invullen van de verstrekte wachtwoorden gevraagd.

Als er sprake is van bijvoorbeeld een nieuwe of deels nog niet geactiveerde USB-protectiesleutel, kunnen de Abicomodules achteraf worden geactiveerd door gebruik te maken van de functie Activeer modules in het menu Abico BIM content.

Abuis opent na de eerste installatie standaard als demoversie met beperkte mogelijkheden. Om de volledige functionaliteit van de rekenprogramma's in gebruik te nemen, moet in ieder rekenprogramma via het menu Extra > Instellingen de checksumgegevens ingevuld worden die zijn verstrekt door Arkey Systems.

Het activeren van Adomi, Abico en Abuis is iets wat op een computer in principe eenmalig hoeft te gebeuren. Bij een update of een herinstallatie, blijft de activatie behouden.

Installatiepad

Alle programma's van Arkey Systems worden standaard in de submap Arkey Systems van de map Program Files geïnstalleerd. Bijbehorende bestanden worden geïnstalleerd in de mappen AppData of ProgramData. Zie voor meer informatie over de informatie over Paden en bestandstypen.

Compatibiliteit

Versies van Adomi, Abico en Abuis die zijn geïnstalleerd voor de uitlevering van Adomi 2022, zijn standaard op een andere plaats geïnstalleerd dan waar Adomi 2022 geïnstalleerd wordt. Wanneer Adomi 2022, Abico 2.0 en Abuis 10.0 volledig in gebruik genomen zijn, kunnen de oudere versies van deze programma's via de Windowsfunctionaliteit "Programma's en onderdelen" gede-installeerd worden.

Tekeningen en bibliotheken die geopend zijn met Adomi 2022, kunnen niet met oudere versies van Adomi geopend worden. Oudere tekeningen die geopend worden in Adomi 2022, kunnen direct automatisch geconverteerd worden naar het Adomi 2022 bestandsformaat. Maak zo nodig eerst een backup van de te converteren projecten.

Projectbibliotheken afkomstig van oudere versies van Adomi moeten in sommige gevallen eerst worden gecomprimeerd voor ze verder bewerkt kunnen worden. Dit comprimeren wordt gedaan met ArkMaint. Zolang dit niet is gedaan, wordt een bestaand project altijd als "alleen lezen" geopend. Tekeningen worden automatisch geconverteerd bij het laden en opgeslagen in Adomi formaat. De conversie kan in de meeste gevallen niet ongedaan gemaakt worden, dus maak eventueel eerst een backup van het project dat geconverteerd gaat worden.