Usermenu laden

Functie

Laden van een usermenu of een nieuw usermenu aanmaken.

Werking

Opmerkingen