Database-informatie

Functie

Opvragen en wijzigen van database-velden van een element.

Werking

Opmerkingen

Meldingen

Melding Betekenis
Selecteer één element! Er kan maar één element tegelijk bekeken en gewijzigd worden.