Interpoleer tussen elementen

Functie

Tussen twee elementen een aantal gelijksoortige elementen toevoegen, waarbij de punten tussen de overeenkomstige punten van de twee uitgangselementen worden geïnterpoleerd.

Werking