Plaats tekst als lijnen

Functie

Plaatsen van een tekstregel in True Type font als afzonderlijke polylijnen in Adomi.

Werking

Quality

De contouren van letters in een True Type font bestaan uit Bézier-krommen. Deze worden door deze functie omgezet in polylijnen met rechte segmenten. De contouren worden hierdoor enigszins hoekig. Via de Quality-instelling kan men invloed uitoefenen op de nauwkeurigheid waarmee de contouren worden benaderd. Bij een hogere kwaliteitsinstelling zullen de resulterende polylijnen meer punten krijgen en daardoor ook iets meer tijd vergen bij het afbeelden in Adomi. De instelling 'Medium' is zo gekozen dat deze voor de meeste True Type fonts, bij afbeelding op normale maten, een goed compromis biedt tussen kwaliteit en performance. Voor los te plaatsen teksten die erg groot geplot zullen worden kan men overwegen de instelling 'High' te kiezen. Bij het aanmaken van deze tekstregels kunt u overwegen of de instelling 'Low' ook goed genoeg is. Dit kan het beste beoordeeld worden door als proef eerst een losse tekst in de tekening te plaatsen.