Schakel sublagen

Functie

Schakelt bepaalde subla(a)g(en) aan/uit in alle lagen in de huidige tekening of in geselecteerde referentieview(s).

Werking