Wijzig gekromd vlak

Functie

Maken van dubbelgekromde vlakken, op basis van een bovenaanzicht en een vooraanzicht.

Werking

Vormbeschrijvende elementen

Opmerkingen