Stramieninstellingen

Functie

De instellingen voor de stramienbolstraal en de aanhaallijnen regelen.

Werking