Bouwlagen

Functie

Bouwlagen aanmaken en selecteren. Elke bouwlaag kent een aantal vaste en vrije variabelen die kunnen worden gebruikt voor het bepalen van hoogteattributen van componenten.

Bouwlagen instellen

Aantal bouwlagen

Instellingen per bouwlaag

Elke bouwlaag kent de volgende waarden:

Gebouw- en bouwlaagspecifieke waarden

Toepassen van bouwlaaginstellingen

Kiezen van bouwlagen

Invoeren van hoogte-attributen