Opslaan view

View, viewprofiel of standpunt/kijkdoos

Functie Opslaan view

De actuele viewparameters in een view opslaan tijdens het bewerken van een tekening.

Werking

Opmerkingen