Automatisch nivo

Functie

Hiermee kan schaalafhankelijk het nivo automatisch worden ingesteld.

Werking