Bibliotheekbeheer

Een bibliotheek is een verzameling componentdefinities. Bij iedere component wordt de datum bewaard waarop het is opgeslagen (nadat het nieuw aangemaakt of gewijzigd was).

Er zijn twee soorten bibliotheken: projectbibliotheken en hoofdbibliotheken. In principe zijn deze hetzelfde opgebouwd. Een projectbibliotheek is echter bedoeld om componenten uit op te halen en naar weg te schrijven, terwijl een hoofdbibliotheek alleen gebruikt wordt om er componenten uit op te halen.

Het belangrijkste referentiebestand van een tekening is de projectbibliotheek, die alle in de tekening gebruikte componenten bevat. Wanneer de bij een tekening horende projectbibliotheek niet is aangesloten, kunnen de geplaatste componenten niet worden weergegeven en is de tekening dus niet compleet.

Het is mogelijk dat een projectbibliotheek componenten van meer tekeningen bevat. Dit is de grote kracht van het bibliotheekmechanisme: door op één plaats een component te wijzigen, zijn alle tekeningen die deze component gebruiken automatisch aangepast.

Een projectbibliotheek wordt bij het aansluiten geladen in het interne geheugen (RAM), om de weergavesnelheid zo hoog mogelijk te maken. Nieuwe en gewijzigde componenten worden echter altijd rechtstreeks in de projectbibliotheek op schijf geschreven. Daardoor kunnen andere tekenaars, die dezelfde projectbibliotheek hebben aangesloten, de wijzigingen zien bij hun eerstvolgende schermopbouw.

De maximale omvang van een projectbibliotheek is 260 megabyte schijfruimte. Er kunnen maximaal 32 duizend componenten in zitten. Als een bestaande component wordt gewijzigd, dan wordt de oude versie van de component als gewist gekenmerkt in de projectbibliotheek en wordt de nieuwe versie achteraan toegevoegd. Oude versies van componenten worden pas onomkeerbaar gewist op het moment dat een bibliotheek gecomprimeerd wordt met ArkMaint of Bibliotheekbeheer.

Een hoofdbibliotheek bevat meestal een grote verzameling standaardcomponenten. Zodra een component uit een hoofdbibliotheek geplaatst wordt, wordt het gekopieerd naar de projectbibliotheek.

Het aansluiten van een hoofdbibliotheek is dus nooit noodzakelijk voor het correct weergeven van een tekening, het is uitsluitend een hulpmiddel tijdens het maken van een tekening.

Tijdens het bewerken van een tekening kan maar één hoofdbibliotheek 'tegelijk' zijn aangesloten. Er kan echter zonder bezwaar van hoofdbibliotheek gewisseld worden, om componenten uit verschillende verzamelingen aan de tekening/projectbibliotheek toe te voegen.

De maximale omvang van een hoofdbibliotheek wordt niet beperkt door de voor het werken met Adomi ingestelde hoeveelheid geheugen.

In Adomi is altijd een projectbibliotheek aangesloten/geladen, waarin componentdefinities worden opgeslagen.

Er zijn twee manieren om een nieuwe, lege projectbibliotheek te maken:

Een lege bibliotheek is een geldige hoofdbibliotheek. Een lege hoofdbibliotheek aansluiten is echter niet zinvol (behalve om bewust een andere hoofdbibliotheek te ontkoppelen).

Normaal gesproken zal men eerst alle componenten samenbrengen, die in de hoofdbibliotheek opgenomen moeten worden. Dit kan men doen door met Bibliotheek beheren componenten van één, of meer projectbibliotheken te kopiëren naar een nieuwe bibliotheek, of een bestaande hoofdbibliotheek. Tenslotte wordt van de nieuwe, of aangevulde bibliotheek een hoofdbibliotheek gemaakt, door deze te comprimeren (zie Bibliotheek beheren).

Bibliotheken worden beheerd met het commando Bibliotheek beheren. Hiermee kunnen de volgende taken worden verricht.

Een projectbibliotheek kan worden gewijzigd in een hoofdbibliotheek, zodat er naar believen componenten uit 'getankt' kunnen worden naar andere projectbibliotheken.

Ontbrekende componenten

Dit commando geeft geen waarschuwing wanneer componentdefinities, die geplaatst zijn in andere componenten, of in tekeningen, gewist worden. Als men, per ongeluk, teveel componenten uit de projectbibliotheek gewist heeft, zal de eerstvolgende keer dat het project in Adomi geladen wordt een foutmelding worden gegeven:

Men kan verschillende maatregelen treffen om deze situatie te herstellen:

Maak de betreffende componenten opnieuw aan. Plaats eventueel in eerste instantie alleen een grote pijl in de definitie, om de plekken waar de componenten geplaatst zijn te achterhalen.