Manipuleren

Bij het manipuleren van objecten is het punt op het element bepalend voor het resultaat. Rechtsklikken op een punt dat rood gemarkeerd wordt, heeft altijd een punt-actie tot gevolg. Om elementen te manipuleren kunnen verschillende commando’s gebruikt worden die tot hetzelfde eindresultaat leiden.

Verplaatsen:

Kopiëren:

Spiegelen:

Roteren:

Elastisch vervormen:

Herplaatsen component:

Middelpunt zoeken: