Paden en bestandstypen

Paden

Een pad is een plek waar een map wordt opgeslagen in Windows. De volgende paden worden door Adomi apart bijgehouden:

Pad Toelichting
Adomi-pad Pad van de Adomi executable (Adomi.EXE), normaal "C:\Adomi".
Adomi-gebruikersinstellingenpad Dit pad is normaliter identiek aan het Adomi-pad. Dit pad is bedoeld voor situaties waarbij een Adomi-installatie door meerdere gebruikers tegelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld een Adomi-installatie op een server). Gebruikersinstellingen zoals Adomi configuratie instellingen, plotinstellingen en werkbalkinstellingen worden eerst in dit pad gezocht voordat er in het Adomi-pad gezocht wordt. Verder vindt de automatische backup plaats in de subdirectory ‘TEMP’ van deze directory.
Tekeningpad Pad van de geladen tekening, view of plot.
Projectpad Pad van de geladen projectbibliotheek.
Hoofdpad Pad van de geladen hoofdbibliotheek.
Userpad 1 Pad van het eerste geladen usermenu en userfuncties.
Userpad 2 Pad van het tweede geladen usermenu en userfuncties.
Tabelpad Pad van de geladen arceringstabel.
Tabelhoofdpad Pad voor het zoeken van tabellen bij het wisselen van tekeningen

In ieder projectpad en hoofdpad kunnen submappen met speciale betekenis voorkomen:

Pad Toelichting
Textures\ Subpad waarin textuurpixelplaatjes staan.

Bestandstypen

Alle voor Adomi belangrijke gegevens en met Adomi gemaakte tekeningen, componenten, shadings, etc. zijn of worden opgeslagen in bestanden op de harde schijf van de computer of server. Adomi onderscheidt voor deze bestanden verschillende bestandstypen, die herkenbaar zijn aan de extensie van de bestandsnaam. Hieronder worden de bestandstypen besproken.

Bestandstypen die voorkomen in projecten en in of bij hoofdpaden:

Extensie Bestandstype
.APS Pentabel
.CDR Hulpbestand bij een bibliotheek (.LIB)
.DEF Import/export-definitiebestand
.DRW Tekening
.PRW Plot
.VRW View
.VPR Viewprofiel
.VEY Standpunt/kijkdoos
.LIB Bibliotheek
.LGD, .LGP, .LGV Hulpbestand bij een tekening/plot/view
.DRL Hulpbestand bij een tekening
.TAB Arceringstabel
.TXT Tekstbestand
.VWF Viewbestand
.PCX Pixelplaatje, shading
.PCX, .JPG, .PNG, .BMP, .GIF, .TIF, .EMF Pixelplaatje, textuur of referentiebitmap
.UND, .UNP, .UNV Hulpbestand bij geladen tekening/plot/view
.XPF Exportprofiel
.XDS Definitiebestand batch export

Deze bestandstypen zijn bij het maken van kopieën en backups van projecten relevant. De hieronder genoemde invoer- en uitvoer-bestanden horen daar mogelijk ook bij, als ze niet eenvoudig opnieuw aangemaakt kunnen worden.

Bestandstypen van verschillende soorten invoer en/of uitvoer:

Extensie Bestandstype
.DXF Grafisch uitwisselformaat
.DWF Grafisch uitwisselformaat
.DWG Grafisch uitwisselformaat
.EMF Plotbestand in Windows Enhanced Metafile-formaat
.INT Tussenbestand
.PNG, .PCX. .JPG, .BMP Plotbestand in pixelformaat
.PDF Plotbestand in het Adobe Portable Document-formaat
.PLT Plotbestand in HP-GL(/2) ArkCPlot-formaat
.PRN Plotbestand in hardwarespecifiek formaat ArkCPlot
.SVG Plotbestand in Scalable Vector Graphics-formaat
.WMF Plotbestand in Windows Metafile-formaat

Bestandstypen in het Adomi-pad en algemene typen (?? is het versienummer):

Extensie Bestandstype
.A?? Menubestanden voor Adomi en hulpprogramma's
.ALP Plotprofiel (in map PlotProf in Adomi-pad)
.CFG Configuratie (gebruikersnaam.CFG)
.I?? Opstartargumenten (Adomi.I??)
.U?? Usermenu

Al deze bestanden komen in aanmerking voor het maken van een backup, omdat hun inhoud het functioneren van de Adomi-installatie bepaalt. Deze backup hoeft echter alleen uitgevoerd te worden als de configuratie is gewijzigd.