Paden en bestandstypen

Paden Adomi

Een pad is een plek waar een map wordt opgeslagen in Windows. De volgende paden worden door Adomi bijgehouden en gebruikt:

Omschrijving Pad Toelichting
Adomi-pad \Program Files (x86)\Arkey Systems\Adomi Pad van de Adomi executable (Adomi.EXE)
Adomi-gebruikersinstellingenpad %appdata%\Arkey Systems\Adomi Gebruikersinstellingen zoals Adomi configuratie-instellingen, plotinstellingen en werkbalkinstellingen worden in de bestanden Gebruikersnaam.CFG en Gebruikersnaam.INI in deze map bewaard. Verder vindt de automatische backup plaats in de subdirectory ‘TEMP’ van deze directory.
Tekeningpad Instelbaar Pad van de geladen tekening, view of plot.
Projectpad Instelbaar Pad van de geladen projectbibliotheek.
Hoofdpad Instelbaar Pad van de geladen hoofdbibliotheek.
Userpad 1 Instelbaar Pad van het eerste geladen usermenu en userfuncties.
Userpad 2 Instelbaar Pad van het tweede geladen usermenu en userfuncties.
Tabelpad Instelbaar Pad van de geladen arceringstabel.
Tabelhoofdpad Instelbaar Pad voor het zoeken van tabellen bij het wisselen van tekeningen.
Standaardpad projecten Instelbaar, standaard: \Gebruikers\Gebruikersnaam\Documents\Adomi Projecten Pad waar alle nieuwe projecten standaard aangemaakt worden.
Standaardpad templates Instelbaar, standaard: \Gebruikers\Gebruikersnaam\Documents\Adomi Templates Pad waar Adomi zoekt naar templates die bij het aanmaken van een nieuw project gekozen kunnen worden.
Backuppad tekeningen \Gebruikers\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Arkey Systems\Adomi\backup Pad waar Adomi reservekopieën bewaart van tekeningen die tussendoor automatisch of niet zijn opgeslagen.
Pad standaardinstelling usermenu's Program Files (x86)\Arkey Systems\Shared Pad waar het I70-bestand wordt bewaard waar de standaardinstelling van de usermenu's in geregeld wordt. Het hier aanwezige I70-bestand wordt overgeslagen als er een bestand met de naam Arkey.i70 aanwezig is in %programdata%\Arkey Systems\Adomi.

In ieder projectpad en hoofdpad kunnen submappen met speciale betekenis voorkomen:

Pad Toelichting
Textures\ Subpad waarin textuurpixelplaatjes staan.

Bestandslocaties Abico

Omschrijving Pad/bestand
Abico functies en content \Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico
Configuratiebestand Abico selector %appdata%\Arkey Systems\Abico\plaats_producten.INI
Licentiebestanden Abico modules %programdata%\Arkey Systems\Abico\*.DAT
Configuratiebestand sommerende telling Standaard: Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\ArkCSomm.txt, maar wordt vervangen door ArkCSomm.txt die in projectmap aanwezig is of anders in %appdata%\Arkey Systems\Abico
Configuratiebestand stukstelling Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\ArkCZaag.txt, maar wordt vervangen door ArkCZaag.txt die in projectmap aanwezig is of anders in %appdata%\Arkey Systems\Abico
Tabel met prefabcodes ten bate van de prefabfunctie %appdata%\Arkey Systems\Abico\prefab.txt
Configuratiebestand sommerende telling prefabfunctie Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\leiding\ArkCSomm.txt
Configuratiebestand stukstelling prefabfunctie Program Files (x86)\Arkey Systems\Abico\leiding\ArkCZaag.txt

Bestandstypen

Alle voor Adomi belangrijke gegevens en met Adomi gemaakte tekeningen, componenten, shadings, etc. zijn of worden opgeslagen in bestanden op de harde schijf van de computer of server. Adomi onderscheidt voor deze bestanden verschillende bestandstypen, die herkenbaar zijn aan de extensie van de bestandsnaam. Hieronder worden de bestandstypen besproken.

Bestandstypen die voorkomen in projecten en in of bij hoofdpaden:

Extensie Bestandstype
.APS Pentabel
.CDR Hulpbestand bij een bibliotheek (.LIB)
.DEF Import/export-definitiebestand
.DRW Tekening
.PRW Plot
.VRW View
.VPR Viewprofiel
.VEY Standpunt/kijkdoos
.LIB Bibliotheek
.LGD, .LGP, .LGV Hulpbestand bij een tekening/plot/view
.DRL Hulpbestand bij een tekening
.TAB Arceringstabel
.TXT Tekstbestand
.VWF Viewbestand
.PCX Pixelplaatje, shading
.PCX, .JPG, .PNG, .BMP, .GIF, .TIF, .EMF Pixelplaatje, textuur of referentiebitmap
.UND, .UNP, .UNV Hulpbestand bij geladen tekening/plot/view
.XPF Exportprofiel
.XDS Definitiebestand batch export
.PLD Geberit Pluvia-licentie

Deze bestandstypen zijn bij het maken van kopieën en backups van projecten relevant. De hieronder genoemde invoer- en uitvoer-bestanden horen daar mogelijk ook bij, als ze niet eenvoudig opnieuw aangemaakt kunnen worden.

Bestandstypen van verschillende soorten invoer en/of uitvoer:

Extensie Bestandstype
.DXF Grafisch uitwisselformaat
.DWF Grafisch uitwisselformaat
.DWG Grafisch uitwisselformaat
.EMF Plotbestand in Windows Enhanced Metafile-formaat
.INT Tussenbestand
.PNG, .PCX. .JPG, .BMP Plotbestand in pixelformaat
.PDF Plotbestand in het Adobe Portable Document-formaat
.PLT Plotbestand in HP-GL(/2) ArkCPlot-formaat
.PRN Plotbestand in hardwarespecifiek formaat ArkCPlot
.SVG Plotbestand in Scalable Vector Graphics-formaat
.WMF Plotbestand in Windows Metafile-formaat

Bestandstypen in het Adomi-pad en algemene typen (?? is het versienummer):

Extensie Bestandstype
.A?? Menubestanden voor Adomi en hulpprogramma's
.ALP Plotprofiel (in map PlotProf in Adomi-pad)
.CFG Configuratie (gebruikersnaam.CFG)
.I70 Opstartargumenten (Adomi.I??)
.U70 Usermenu

Al deze bestanden komen in aanmerking voor het maken van een backup, omdat hun inhoud het functioneren van de Adomi-installatie bepaalt. Deze backup hoeft echter alleen uitgevoerd te worden als de configuratie is gewijzigd.