Speciale componenten en stijlen

Sommige componenten hebben een speciale functie binnen Adomi. Zo zijn er componenten:

Speciale componentcodes

Het programma herkent deze componenten aan hun code. De codes die voor Adomi speciaal zijn beginnen onder andere met:

Deze lettercombinatie kan dus beter vermeden worden bij het aanmaken van eigen componenten, tenzij deze bewust bedoeld zijn als speciaal component.

In onderstaande overzichten is een '?' een willekeurige letter en een '#' een willekeurig cijfer (vaak oplopend). Op de 4e positie wordt een:

Lijnweergave in bepaalde situaties

De lijnweergave kan in bepaalde situaties geregeld worden met de eigenschappen van de volgende lijnstijlen.

Code Type Betekenis
ARKCWIRE Lijnstijl Lijnpatroon van deze lijnstijl wordt gebruikt bij weergave van diepte H ‘hangend’ en bij afgedekt aanzichten
ARKREFV Lijnstijl Standaard lijnstijl voor het kader van nieuw geplaatste referentieviews
ARKHIDE Lijnstijl Standaard lijnstijl voor lijnen uit hidden line berekening (die geen materiaalstijl hebben)
ARKWRSH Lijnstijl Lijnstijl voor een aangepaste weergave van de randen in 3D weergave (kleur en lijndikte)

Ontbrekende objecten

Er zijn speciale componenten om de weergave te regelen in het geval dat bepaalde stijlen of componenten ontbreken.

Code Type Betekenis
ARKLNOTF Lijnstijl Afbeelden van lijnen met ontbrekende lijnstijl
ARKANOTF Vlakstijl Afbeelden van vlakken met ontbrekende vlakstijl
ARKTNOTF Tekststijl Afbeelden van teksten met ontbrekende tekststijl
ARKDNOTF Maat Afbeelden van maten met ontbrekende maatcomponent

Speciale objecten ten behoeve van import

Code Type Betekenis
ARKDIMS Symbool Meetpuntsymbool, wordt aangeroepen door de maatcomponenten die bij import van DWG-bestanden worden aangemaakt
DWGI?### Stijl Bij import van DWG/DXF-bestanden aangemaakte stijlen
DWG#### Component Bij import van DWG/DXFT-bestanden aangemaakte componenten
IFCB### Component Bij import van IFC-bestanden aangemaakte componenten
IFCM### Materiaalstijl Bij import van IFC-bestanden aangemaakte materiaalstijl
IFCF### Vlakstijl Bij import van IFC-bestanden aangemaakte vlakstijl
IFCL### Lijnstijl Bij import van IFC-bestanden aangemaakte lijnstijl
IFCV### Visualisatiestijl Bij import van IFC-bestanden aangemaakte visualisatiestijl
IFC?SPCE Stijl Bij import van IFC-bestanden aangemaakte stijl voor IfcSpace
MATRBBOX Component Bij import van IFC-bestanden aangemaakte component voor BoundingBox elementen met veel vlakken
IFC?BBOX Stijl Bij import van IFC-bestanden aangemaakte stijlen voor weergave BoundingBox elementen
PLTIx### Stijl Bij import van PLT-bestanden aangemaakte stijlen

Overige objecten

Code Type Betekenis
ARKVW??? Component Componentcode voor viewkader
ARKPA??? Component Componentcode voor plotkader
ARKL2D3D Component Lijncomponent voor weergave 3D in 2D
ARKCWMAT Materiaalstijl Materiaalstijl voor weergave van de wireline
ARKSTRL1 Lijnstijl Lijnstijl stramien
ARKSTRB1 Lijnstijl Lijnstijl stramienbol
ARKSTRT1 Tekststijl Tekststijl stramien aanduiding
ARKSTRD1 Maat Maat stramien
ARKSTRBL Component Stramienbol, met 2 extra referentiepunten
ARKSTRM Component Stramiencomponent
ARKSTRYL Component Verdiepingslijn
ARKSTRYD Component Pijlmaatcomponent
ARKSTRYT Component Pijlmaattekst
ARKSTRYF Component Pijlmaatvlaksymbool
ARKSTRM? Component Stramiencomponent