Symbool

Een symboolcomponent (type S) is een bundeling van elementen, waarvan de schaling uniform voor alle componentplaatsingen in de tekening bepaald wordt.

Dit type is speciaal bedoeld voor het representeren van symbolen (bijvoorbeeld een stopcontact), omdat de afbeeldingsschaal van alle symboolcomponenten in een tekening afzonderlijk van de overige elementen ingesteld kan worden.

Alle symbolen kunnen met de symboolschaal uniform geschaald worden.

Eigenschappen van de definitie

Eigenschappen van de plaatsing

Documentatiesymbolen

Een componentplaatsing type S kan als documentatiesymbool gebruikt worden in andere componenten, dankzij de volgende eigenschap: codetekst (%-tekst) in een genest symbool krijgt niet de eigenschappen van de symbooldefinitie en plaatsing zelf, maar de eigenschappen van de component waarin dit symbool genest is. Door meerdere codeteksten op te nemen in een symbool en dit te plaatsen in andere componenten kunnen deze componenten in één keer voorzien worden van 'documentatie'.