Schaalbaar

Een schaalbare component (type 1) is een bundeling van een aantal primitieven of componenten, waarvan bij de componentplaatsing de schaling in de X- en Y-richting bepaald wordt. Met dit type kunnen speciale componenten worden gerepresenteerd die per plaatsing, onafhankelijk van andere elementen, verschaald moeten kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een Noordpijl.

Eigenschappen van de definitie

Eigenschappen van de plaatsing