Vormvast/parametrisch

Vormvaste componenten (type 2) dienen voor het representeren van objecten die geheel vormvast zijn, bijvoorbeeld sanitair, of die bepaalde variabele afmetingen hebben, bijvoorbeeld maatvarianten van een kozijn. Een vormvaste component is een bundeling van elementen, waarvan de vorm volledig in de definitie bepaald is.

Een parametrische component (type 2P) is een bundeling van elementen, waarvan bepaalde, in de definitie gekozen afmetingen bij de plaatsing ingesteld kunnen worden, met behulp van controlepunten.

Eigenschappen van de definitie

Parametrisering

Parametrisering werkt als volgt:

Midden-parametrisering

Wanneer een punt van een element in de definitie van een parametrische component precies tussen de twee dichtstbijzijnde controlepunten in ligt, wordt dit ook bij de plaatsing gehandhaafd. Of een punt midden tussen twee controlepunten ligt wordt apart bepaald voor de X- en de Y-richting. Een punt kan voor de ene as halverwege liggen, terwijl het voor de andere as met een vaste afstand aan één controlepunt gekoppeld is.

Symmetrische parametrisering

Wanneer alle controlepunten in het lokale assenstelsel van de component positieve X- en/of Y-coördinaten hebben, dan is automatisch ook symmetrische parametrisering van toepassing. De punten van elementen in de componentdefinitie die aan de negatieve kant van het assenstelsel liggen worden dan gekoppeld aan de controlepunten die het dichtste bij zouden liggen als de negatieve coördinaten positief zouden zijn.

Eigenschappen van de plaatsing

Geklapte componenten

Als de plaatsing geklapt is, kunnen alleen de in geklapte toestand zichtbare coördinaten gewijzigd worden (Bij klappen om de lokale X-as alleen de X-coördinaat en bij klappen om de lokale Y-as alleen de Y-coördinaat).

Bij het direct geklapt plaatsen van een parametrische component worden alleen de coördinaten van het zichtbare assenstelsel met behulp van de ingevoerde punten bepaald. De andere worden uit de definitie gehaald. Bij klappen om de lokale X-as wordt dus alleen de X-coördinaat bij het plaatsen bepaald en wordt de Y-coördinaat uit de definitie gehaald.

In-één-richting parametrische componenten

Een parametrische component met één controlepunt op de X-as wordt alleen in X-richting geparametriseerd. Bij het plaatsen en later bij het verplaatsen van dit controlepunt bij een componentplaatsing, wordt automatisch ook de hoek van het PCS van de plaatsing aangepast, zodat dit altijd in de richting van het controlepunt blijft staan en het controlepunt altijd op de lokale X-as blijft liggen. Bij het plaatsen van dergelijke componenten wordt daarom het invoeren van het richtingbepalende punt van het PCS overgeslagen; de richting wordt immers bepaald bij het invoeren van het controlepunt.