Viewcomponent

Een viewcomponent is een speciale variant van het componenttype vormvast/parametrisch. Een viewcomponent is bedoeld om een view te definiëren door middel van een element in de tekening. Hierbij bepaalt de componentplaatsing de uitsnede/kijkdoos van de view, waarbij de elementen binnen de componentdefinitie een weergave van de view in de tekening bevat (bijv. lijnen, pijlen en teksten op de plek van een snede of detail in de tekening). Tevens verwijst het viewcomponent naar een viewprofiel voor de instellingen van de viewparameters.

Eigenschappen

Wanneer het component geopend is dan kan bij het element referentiepunt de eigenschappen worden vastgelegd:

Wanneer vanuit een geopende view of een geopende plot met een geselecteerde viewplaatsing de bijbehorende modeltekening wordt geladen dan wordt automatisch de bijbehorende componentplaatsing van het viewcomponent geselecteerd.