Repetitie

Binnen lijn- en vlakvormige componenten kunnen repeterende elementen worden gedefinieerd. Bij plaatsing van een dergelijk component, worden deze elementen langs de lijn, of over het vlak herhaald, volgens de ingestelde repeteerafstand en richting. In de definitie is ook geregeld hoe er wordt omgegaan met de randgevallen, bij plaatsingen waar geen ruimte is voor een geheel aantal repetities. In principe kan iedere elementsoort worden gerepeteerd binnen een lijn- of vlakvormig component.

Bij het te repeteren element worden de onderstaande eigenschappen gedefinieerd.

Repeteerafstanden

Relatief

Corrigeren tegen rand

Hier kan worden aangegeven wat het gedrag zal zijn bij repeterende elementen op de rand. De rand bij een vlakvormig component wordt bepaald door de veelhoek van de componentplaatsing. Bij een lijnvormig component is dat de plaatslijn, rekening houdend met de bissectrice van de lijnsegmenten.

Ook het soort element wat gerepeteerd wordt is van invloed op het gedrag bij randgevallen:

Opmerkingen