Hellingen

Een vlakvormig element kan één of meer vlakken onder een helling vormen: een veelhoek, een cirkel of een rechthoek. Bij deze elementen kan de soort dakvorm worden vastgelegd.

Bij een piramide, kegel of hellend vlak vormt iedere zijde een hellingvlak. Hierbij vormt iedere zijde een hellingvlak. Het bovenvlak van het element bepaalt de hellingshoek. Met het commando Bovenvlak op de optiebalk Elementeigenschappen kan het soort helling en de hellingshoek worden ingesteld.

Wanneer een element één helling vormt met een kantelas dan:

Vlakvormige elementen die één of meer hellingen vormen, kunnen (automatisch) afgeschuinde zijdes krijgen en kan de onderrand een offset (overstek) krijgen (zie oplosgedrag]).