Netto en bruto hoeveelheden

Basishoeveelheid

Elementsoort Basishoeveelheid
Vormvast zonder elementhoogte Stuks (aantal)
Vormvast met elementhoogte
Lijnvormig zonder elementhoogte
Lengte (m)
Lijnvormig met elementhoogte
Vlakvormig zonder elementhoogte
Oppervlakte (m2)
Vlakvormig met elementhoogte Volume (m3)

Ieder element heeft basishoeveelheden op basis van het individuele element zonder te kijken naar het component en oplosgedrag met andere elementen. Het elementsoort bepaalt de basishoeveelheid.

Bruto en netto hoeveelheid

Daarnaast kunnen ook hoeveelheden worden opgevraagd die rekening houden met oplosgedrag tegen andere elementen, zoals afgeschuinde wanden en daken, openingen en optillingen.

De bruto hoeveelheid wordt als volgt bepaald: na optillen, na afschuinen, op de referentielijn, exclusief openingen. De netto hoeveelheid wordt als volgt bepaald: na optillen, na afschuinen, halverwege het eerste en tweede extra referentiepunt, inclusief openingen. Zie ook de informatie over oplosgedrag.

Hoeveelheden

Plaatsing Soort Bruto hoeveelheid Netto hoeveelheid
Vormvast met elementhoogte (type 2H) Lengte (m) Verticale lijn op de plaats van het PCS Gelijk aan bruto hoeveelheid
Lijnvormig zonder elementhoogte Lengte (m) Bij type 3 rekening houdend met verlenging/verkorting oplosproces Gelijk aan bruto hoeveelheid maar dan halverwege eerste en tweede extra referentiepunt
Lijnvormig met elementhoogte (type 3H) Oppervlakte (m2) Vlak op de plaats van de plaatsingslijn Halverwege het eerste en tweede extra referentiepunt
Vlakvormig zonder elementhoogte Oppervlakte (m2) Vlak ter plaatse van plaatsingslijn Halverwege het minimale en maximale Z-coördinaat van het referentiepunt van het element
Vlakvormig met elementhoogte Volume (m3) Volume op de plaats van de plaatsingslijn Gelijk aan bruto hoeveelheid minus de openingen

Het opvragen van hoeveelheden kan met het commando Element-informatie, hierbij worden van de geselecteerde elementen automatisch de hoeveelheden opgeteld. Daarnaast kunnen de hoeveelheden van een element worden opgevraagd via de API.

Voor een beschrijving van de verschillende hoeveelheden verwijzen we naar de informatie over oplosgedrag.