Viewprofiel

Een viewprofiel is een verzameling van waarden voor de diverse parameters en schakelaars die de weergave van een tekening bepalen, onafhankelijk van de standpunt/kijkdoos-eigenschappen. Adomi gebruikt deze parameters bij het afbeelden van het model op beeldscherm en plotter.

Een viewprofiel kan worden bewaard door deze in een apart bestand op te slaan.

De eigenschappen van een viewprofiel worden hieronder per categorie besproken.

3D-weergaveparameters

De 3D-weergaveparamters bepalen hoe elementen in 3D worden weergegeven.

3D-weergave

3D-weergave Toelichting
Wireline Alleen randen gebaseerd op 3D stijlen, geen vlakvullingen.
Hiddenline Randen en vlakvullingen gebaseerd op 2D stijlen binnen de materiaalstijl, geen kleurverloop.
Kleurboek Vlakvullingen gebaseerd op 3D stijlen binnen de materiaalstijl, echter geen kleurverloop en geen texturen.
Shading Randen en vlakvullingen gebaseerd op 3D stijlen binnen de materiaalstijl, met kleurverloop en texturen.
Shading met randen Randen en vlakvullingen gebaseerd op 3D stijlen binnen de materiaalstijl, met kleurverloop en texturen.

De 3D-weergave bepaalt hoe de vlakken en de lijnen in 3D worden weergegeven. Wanneer de randen gebaseerd zijn op 3D-stijlen, dan is de kleur standaard een donkerdere of lichtere tint van de gemiddelde kleur van de visualisatiestijl met een lijndikte van 0.18mm. De rand kan ook vervangen worden door een vaste kleur en lijndikte door middel van een lijnstijl met de componentcode ARKWRSH. Zie de pagina over stijlen voor meer informatie over materiaalstijlen en andere stijlgebruik.

Weglaten overtollige lijntjes

Overtollige lijntjes van elementen in 3D worden automatisch weggelaten. Dit is standpuntafhankelijk zodat de contourlijnen wel altijd zichtbaar zijn.

Glazen wanden

De glazen wanden-schakelaar is bedoeld om de ruwbouw doorzichtig af te beelden om de afbouwelementen en/of de installaties te kunnen zien in samenhang met deze ruwbouw. Dit gebeurt door alles wat in de lagen 20 t/m 39 staat doorzichtig af te beelden.

Belichtingparameters

Parameter Toelichting
Helderheid De helderheid van de standaardbelichting.
Contrast Het contrast van de standaardbelichting.
Zonsterkte De sterkte van de zon ten opzichte van de standaardbelichting. Deze kan ook volledig worden uitgeschakeld.
Schaduwsterkte De sterkte van de slagschaduw tengevolge van de zon. Deze kan ook volledige worden uitgeschakeld.
Richting van de zon De richting vanwaar de zon op het model schijnt.

De belichting in 3D kent verschillende parameters. Hiermee kan de standaardbelichting (zon-onafhankelijk) worden ingesteld, maar ook aanvullende zonbelichting en eventueel schaduw hiervan.

Opmerkingen

Annotatieweergaveparameters

Tekstschaal

De tekstschaal is de maat waarmee gewone tekst, referentietekst en maattekst bij maatlijnen wordt afgebeeld. Deze is afhankelijk van de parameter tekstschaal. Dit is een factor, waarmee alle teksten globaal groter of kleiner kunnen worden gemaakt. Deze factor is een percentage relatief ten opzichte van de doelschaal. De teksthoogte van iedere tekst wordt vermenigvuldigd met deze factor.

Voorbeeld: Een tekst waarvan de teksthoogte in de tekststijl op 5 mm staat in modelmaat (dus niet in papiermaat), wordt geplot met doelschaal 1:50:

Symboolschaal

De maat waarmee symboolcomponenten worden afgebeeld, is afhankelijk van de parameter symboolschaal. Dit is een factor, analoog aan de tekstschaal, waarmee alle symbolen globaal groter of kleiner kunnen worden gemaakt. Deze factor is een percentage relatief ten opzichte van de doelschaal.

De afmetingen van de elementen in de component worden vergroot of verkleind met de factor symboolschaal.

Voorbeeld: Een symboolcomponent bevat een lijn die 100 mm lang is.