View

Een view is een verzameling van waarden voor de diverse parameters en schakelaars die volledig de weergave van een tekening bepalen. Adomi gebruikt de viewparameters bij het afbeelden van het model op het beeldscherm en op de plot.

Een view kan worden bewaard door deze in een apart bestand op te slaan. Ook kan een view gedefinieerd worden middels het plaatsen van een viewcomponent in de tekening.

Tijdens het bewerken van een tekening kan een view gebruikt worden om te wisselen tussen verschillende weergaves. Een view kan echter ook geplaatst worden op een plot (zie de informatie over het afdrukproces). Op het plot verschijnt dan de exacte uitsnede van het model zoals gedefinieerd in de viewparameters.

Dynamische view

De weergave van de view op het scherm is altijd volledig realtime en wordt slechts 'bevroren' bij het plotten. Bij multiuser gebruik betekent dit dat een plot (op het scherm) wordt bijgewerkt binnen enkele seconden nadat het bronmodel door de andere gebruiker is opgeslagen.

Viewparameters

Categorie Toelichting
Naam van de tekening De naam van de tekening waarop de view gebaseerd is.
View opmaakelementen Views zijn uit te breiden met extra elementen, die alleen samen met de betreffende viewuitsnede worden weergegeven op een plot. De weergave is gekoppeld aan een gekozen doelschaal, maar de vieuw zelf is nog steeds in modelcoördinaten. Op de view geplaatste maten geven dus werkelijke maten aan. Deze elementen zijn dus altijd 2D, zijn altijd zichtbaar en hebben geen individuele informatiescheiding. Om deze elementen te kunnen manipuleren heeft de view, net als de tekening een set interactieparameters voor het invoeren van punten.
Standpunt/kijkdoos Een view bevat altijd standpunt/kijkdoos-eigenschappen, die de projectie, de uitsnede en kijkdoos van de weergave van een tekening bepalen.
Viewprofiel Een view bevat ook altijd de viewparamaters van een viewprofiel. Het is ook mogelijk om een view te laten verwijzen naar een viewprofiel voor de bijbehorende viewparameters. Wijzigingen in het viewprofiel waarnaar verwezen wordt, worden automatisch overgenomen in de views die hiernaar verwijzen. Dit geldt ook voor wijzigingen nadat de views al zijn gedefinieerd.

De gegevens die worden vastgelegd in een view zijn te verdelen in de bovenstaande categorieën.