Opslaan viewprofiel

Functie

De actuele viewprofielparameters in een viewprofiel opslaan tijdens het bewerken van een tekening.

Werking

Opmerkingen