Contextmenu Wijzig punt

Functie

Dit menu bevat commando's die betrekking hebben op het huidig aangewezen punt van een element (grip). Het contextmenu vouwt uit wanneer met de rechtermuisknop op een aangewezen punt van een element geklikt wordt.

Commando's

Commando Beschrijving
Afbreken Afbreken van het huidige commando.
Verplaatsen P Huidig aangewezen punt verplaatsen over de afstand van een verplaatsingsvector.
Spiegelen P Huidig aangewezen punt spiegelen over een spiegelas.
Roteren P Huidig aangewezen punt roteren om een rotatiecentrum over een hoek.
Kopiëren P / Doortekenen Huidig aangewezen punt kopiëren of doortekenen vanaf huidig aangewezen punt door de nieuwe punt(en) aan te wijzen.
Wissen P Het verwijderen van het huidig aangewezen punt van een element.
Repeteren P Een reeks kopieën maken van een punt van een element, waarbij de opeenvolgende rotatiehoek, de afstand in X-, Y- en Z-richting, en/of de elementhoogte ingesteld kunnen worden.
Boog-eigensch. wijzigen De eigenschappen van een boogbepalend punt van een element wijzigen.
Cirkelboog Huidig aangewezen lijnsegment omzetten naar een cirkelboog.
Driepuntsboog Huidig aangewezen lijnsegment omzetten naar een driepuntsboog.
Afronden P Afrondingsboog aanbrengen op huidig aangewezen punt.
Zet laag van element uit De (sub)laag van het aangewezen element uitzetten.