Boog-eigensch. wijzigen

Functie

Het instellen van de eigenschappen van een boogbepalend punt van een element.

Werking

Voer geldige waarden in voor de volgende eigenschappen:

Opmerkingen