Verplaatsen P

Functie

Het aangewezen punt verplaatsen over de afstand van een verplaatsingsvector.

Werking

Opmerkingen