Contextmenu Wijzig element

Functie

Dit menu bevat commando's die betrekking hebben op het aangewezen element/geselecteerde elementen. Het wordt geopend door op het aangewezen element met de rechtermuisknop te klikken.

Commando's

Commando Betekenis
Afbreken Afbreken van het huidige commando.
Verplaatsen Verplaatsen van element(en) over de afstand van een verplaatsingsvector.
Spiegelen Spiegelen van elementen in een spiegelas.
Roteren Roteren van elementen om een rotatiecentrum over een hoek.
Kopiëren Kopiëren van elementen waarbij de kopie ontstaat op een afstand van het origineel, die bepaald wordt door een verplaatsingsvector.
Spiegelen + kopie Kopiëren van elementen waarbij de kopie ontstaat door het spiegelen van elementen in een spiegelas.
Roteren + kopie Kopiëren van elementen waarbij de kopie ontstaat door het roteren van elementen om een rotatiecentrum over een hoek.
Elastisch vervormen Verplaatsen van een groep punten van elementen. Doordat alleen de punten binnen het aangegeven kader worden verplaatst, worden de elementen als het ware 'elastisch' vervormd.
Wissen Het verwijderen van elementen.
Splitsen Element(en) splitsen.
Repeteren Een reeks kopieën maken van elementen, waarbij de opeenvolgende rotatiehoek, de afstand in X-, Y- en Z-richting, en/of de elementhoogte oplopend gewijzigd kunnen worden.
Afronden Element(en) afronden.
Offset-kopiëren Elementen kopiëren, waarbij de kopie een offset ten opzichte van het oorspronkelijke element krijgt.
Repetitie eigenschappen Repeterende elementen definiëren binnen een lijn- of vlakvormig component.
Plaatsen component Een component plaatsen met dezelfde componentcode als het aangewezen element.
Herplaatsen component Een component plaatsen met een kopie van de eigenschappen van het aangewezen element.
Openenen component Bestaande componentdefinitie wijzigen.
Nieuwe component Nieuw component of nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.
Selectie naar component Een selectieset gebruiken om een nieuw component te maken.
Component inkijken Componenten en hun relaties bekijken.
Component eigenschappen bewerken
Wijzigen stijl Wijzigen van de aangewezen stijl (ook als deze genest binnen een component zit).
Vervang stijl De aangewezen stijl vervangen door een andere uit de componentselector.
Zet laag van element uit De (sub)laag van het geselecteerde element uitzetten.
Voeg standpunt in Een standpunt invoegen op een bepaalde positie met een richting.