Afbreken

Functie

Afbreken van het huidige commando.

Opmerkingen