Wissen

Functie

Het verwijderen van elementen.

Werking