Repeteren

Functie

Een reeks kopieën maken van een punt van een element, waarbij de opeenvolgende rotatiehoek, de afstand in X-, Y- en Z-richting, en/of de elementhoogte stapsgewijs opgehoogd kunnen worden.

Werking

Opmerkingen