Afronden

Functie

Afrondingsbogen op alle punten van elementen aanbrengen.

Werking

Definitie en eigenschappen

Opmerkingen