Herplaatsen component

Functie

Een component plaatsen met een kopie van de eigenschappen van het aangewezen element.

Werking