Vervang stijl

Functie

Een bestaande stijldefinitie in een element vervangen door een andere.

Werking