Standpunt en film contextmenu

Functie

In bepaalde gevallen wordt het contextmenu Element wijzigen uitgebreid met commando's op het gebied van het vastleggen van standpunten en film eigenschappen.

Werking

Standpunt commando's

Filmpad commando's

Opmerking

Voorgestelde nabewerking van losse bitmaps. De resultaat bitmaps kunnen automatisch worden verwerkt naar een mp4 film met h264 codec, middels het gratis tooltje ffmpeg. (Download vanaf ffmpeg.org).

Pak de inhoud uit naar de Adomi map en maak de inhoud van "ARKEYEP.BAT" is als volgt om de film automatisch aan te maken:

c:\Adomi2014\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe -i "%~1Film%%04d.PNG" -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p "%~1Film.mp4" "%~1Film.mp4"