Contextmenu Selectie

Functie

Dit menu bevat commando's om de selectieset aan te passen en diverse andere commando's. Het wordt opgeroepen door niets te selecteren en op een leeg stuk tekening met de rechtermuisknop te klikken, of door een of meerdere elementen te selecteren en daarna met de rechtermuisknop te klikken terwijl Ctrl ingedrukt is.

Commando's

Commando Betekenis
Afbreken Afbreken van het huidige commando.
Vorige selectieset Terughalen van de vorige set geselecteerde elementen.
Selecteer alles Selecteer alle zichtbare elementen.
Selectieset omkeren Selecteer alle zichtbare elementen die nu niet geselecteerd zijn.
Verberg element voor selectie Element tijdelijk onzichtbaar maken voor selectie waardoor een afgedekt element kan worden geselecteerd.
Kopiëren klembord Het kopiëren van elementen uit de huidige tekening en de bijbehorende componenten uit de projectbibliotheek naar het Windows klembord.
Knippen klembord Het verplaatsen van elementen uit de huidige tekening en het kopiëren van de bijbehorende componenten uit de projectbibliotheek naar het Windows klembord.
Plakken klembord Het kopiëren van elementen en de bijbehorende componenten van het Windows klembord naar de huidige tekening en projectbibliotheek.
Ongedaan maken Het ongedaan maken van de laatste wijziging aan de tekening of het ongedaan maken van de invoer van een punt tijdens het invoeren van een puntenreeks bij het aanmaken van een element.
Herhalen De zojuist met het commando Ongedaan maken ongedaan gemaakte wijzigingen aan elementen in de tekening opnieuw uitvoeren.
Plaatsen component Een component plaatsen.
Nieuwe component Nieuw component of nieuwe stijldefinitie aanmaken, met eventueel een bestaand component als uitgangspunt.
Elastisch vervormen Het verplaatsen van een groep punten van elementen. Doordat alleen de punten binnen het aangegeven kader worden verplaatst, worden de elementen als het ware 'elastisch' vervormd.
Voeg standpunt in Een standpunt invoegen op een bepaalde positie met een richting.