Verdraai volgens element

Functie

Optie tijdens het commando Verdraaien: stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element.

Werking

Opmerkingen

Deze optie wordt automatisch actief wanneer het commando Verdraaien wordt geactiveerd en wanneer tijdens dit commando een ander element wordt geselecteerd.