Geen verdraaiing

Functie

Optie tijdens het commando Verdraaien: stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) gelijk aan die van het globale assenstelsel.

Werking