Optiebalk Puntinvoer

Functie

Informatie oproepen en punten invoeren via constructieopties. Deze optiebalk wordt geactiveerd wanneer in de tekening een puntactie opgestart wordt.

Commando's

Knop Sneltoets Commando Functie
afb F2 Relapunt Relapunt verplaatsen.
afb F3 Horizontaal In te voeren punt op horizontale lijn door het relapunt projecteren.
afb F4 Verticaal In te voeren punt op de verticale lijn door het relapunt projecteren.
afb F5 Snijpunt Snijpunt bepalen van een lijn of cirkel, door het relapunt en een in te voeren punt, met een in te voeren hulplijn of hulpcirkel.
afb F6 Loodlijn Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die loodrecht staat op een hulplijn.
afb F7 Parallel Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die parallel loopt aan een hulplijn.
afb F8 Middenpunt Bepalen van het punt op het midden van een lijnstuk tussen het relapunt en een ander punt.
afb F9 Grid
afb Numeriek De coördinaten van een punt numeriek invoeren.