Optiebalk Puntinvoer

Functie

Informatie oproepen en punten invoeren via constructieopties. Deze optiebalk wordt geactiveerd wanneer in de tekening een puntactie opgestart wordt.

Commando's

Knop Sneltoets Commando Functie
F2 Relapunt Relapunt verplaatsen.
F3 Horizontaal In te voeren punt op horizontale lijn door het relapunt projecteren.
F4 Verticaal In te voeren punt op de verticale lijn door het relapunt projecteren.
F5 Snijpunt Snijpunt bepalen van een lijn of cirkel, door het relapunt en een in te voeren punt, met een in te voeren hulplijn of hulpcirkel.
F6 Loodlijn Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die loodrecht staat op een hulplijn.
F7 Parallel Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die parallel loopt aan een hulplijn.
F8 Middenpunt Bepalen van het punt op het midden van een lijnstuk tussen het relapunt en een ander punt.
F9 Grid
Numeriek De coördinaten van een punt numeriek invoeren.