Horizontaal

Functie

Een in te voeren punt op de horizontale lijn door het relapunt projecteren.

Werking