Verticaal

Functie

Het projecteren van het in te voeren punt op de verticale lijn door het relapunt.

Werking