Loodlijn

Functie

Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die loodrecht staat op een hulplijn.

Werking