Parallel

Functie

Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die parallel loopt aan een hulplijn.

Werking