Optiebalk Elementeigenschappen

Functie

Informatie opvragen, eigenschappen van elementen wijzigen en elementen selecteren op basis van eigenschappen.

Werking

Commando's

Sneltoets Commando Functie
F2 Elementtype Wijzigen van elementgebonden eigenschappen van geselecteerde elementen of selecteren van elementen op basis van hun elementtype.
F3 Diepte Het kenmerk diepte van de geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun diepte.
F4 Code Code van geselecteerde elementen wijzigen of zetten of selecteren van elementen op basis van hun componentcode.
F5 Referentievlak Referentievlak van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun referentievlak.
F6 Bovenvlak Bovenvlak van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun bovenvlak.
F7 Laag Laag van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun laag.
F8 Nivoset Nivoset van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun nivoset.
F9 Aspect Aspect van geselecteerde elementen wijzigen of selecteren van elementen op basis van hun aspect.
Klap Klapeigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Spiegel Spiegeleigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Relatief Relatief-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Zoek Werking van de optiebalk aanpassen: of wijzigen van elementeigenschappen of het selecteren op eigenschappen.
Naam Naam van het geselecteerde element op instantieniveau instellen, voor export naar IFC.
Klasse IFC-klasse van de geselecteerde elementen instellen.
Systeem Elementen toewijzen aan (sub)systemen en ruimtes toewijzen aan (sub)zones.
Dragend Dragend-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Extern Extern-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Brandwerendheid Brandwerendheid-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Geluidwerendheid Geluidwerendheid-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
Infiltratie Infiltratie-eigenschap van de geselecteerde elementen instellen.
U-Waarde U-Waarde van de geselecteerde elementen instellen.
Onderdelen-mode Elementen binnen een samenstelling tijdelijk als losse elementen beschouwen, zodat de individuele eigenschappen van de elementen ingesteld kunnen worden.