Elementtype

Functie

Wijzigen van elementtypegebonden eigenschappen van geselecteerde elementen of selecteren van elementen op basis van hun elementtype.

Werking