Spiegel

Functie

Spiegelen van de geselecteerde elementen of elementen op basis van deze eigenschap selecteren.

Werking

Opmerkingen