Dragend

Functie

Geeft aan of een element dragend is.

Werking