Extern

Functie

Geeft aan of een element extern is.

Werking