Brandwerendheid

Functie

Geeft aan of en in welke mate een element brandwerend is.

Werking